⚠️中國倉庫搬遷事宜⚠️

中國新倉庫將於4月20日正式營運!建議即時轉用我地中國新倉庫,以享有更迅速嘅集運服務。
中國舊倉庫將會於4月30日正式停止運作,所有寄到舊倉庫嘅貨件將視為棄件,恕不另行通知。
立即登入取得最新地址啦🥳