⚠️中國新倉庫正式營運事宜⚠️

中國新倉庫已經正式營運!建議即時轉用我地中國新倉庫,以享有更迅速嘅集運服務。
再次提醒各位會員,中國舊倉庫將會於4月30日正式停止運作,
所有寄到舊倉庫嘅貨件將視為棄件,恕不另行通知。
記得記得轉返新既倉庫地址啊🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️
立即登入取得最新地址啦🥳